Detail projektu

Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. června 2012 do 31. května 2015
Celková alokovaná částka: 17 762 342,23 Kč
Webová stránka: http://psych.upol.cz/modul-mba/
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení uplatnitelnosti a tím také zaměstnatelnosti u absolventů univerzity. Zvýšení uplatnění absolventů bylo dosaženo pomocí inovace a vytvoření nových předmětů v oblasti manažerského vzdělávání, které byly propojeny do uceleného celku (kurz v rámci celoživotního vzdělávání). Inovované a nové předměty jsou zaměřeny na osvojení manažerských dovedností, které studentům umožní získat klíčové kompetence požadované zaměstnavateli. Celkově se jednalo o 20 předmětů (12 nových předmětů a 8 inovovaných - viz níže). Všechny předměty byly zapracovány do studijních plánů jako volitelné předměty (několik je i součástí povinných předmětů pro studenty z KAE či PCH) a jsou otevřeny pro studenty všech oborů univerzity. Koncepce předmětů byla připravena tak, aby získané kompetence nebyly vázány na studijní obor studenta (budoucího absolventa), ale aby se jednalo o obecné manažerské kompetence vyžadované zaměstnavateli. Ze všech 20 předmětů (pro absolvování kurzu musí studenti splnit min 70%, čili 14 předmětů) byl vytvořen kurz celoživotního vzdělávání z důvodu větší udržitelnosti a také pro možnost získání certifikátu o získaných kompetencích (podepsán vedením fakulty i univerzity). Jako podpora pro vzdělávání v kurzu bylo také vytvořeno množství podpůrných materiálů (e-learningy, pracovní sešity apod.).

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Publikované produkty

123movies