Kontaktní informace

Korespondenční adresa:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor řízení OP VK / Odbor CERA
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor řízení OP VK / Odbor CERA
Budova Corso IIa
Křižíkova 34/148
186 00 Praha 8

Tel. ústředna: +420 234 811 111
e-mail: opvzdelavani@msmt.cz
www.op-vk.cz
www.msmt.cz