Kontaktní informace

Korespondenční adresa:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5
Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
Praha 9, 190 00

Tel. ústředna: +420 234 811 111
e-mail: opvzdelavani@msmt.cz
www.op-vk.cz
www.msmt.cz

123movies