Publikované produkty

Tato sekce je věnována produktům. Produktem se rozumí výstup projektu, který může sloužit jako konkrétní nástroj pro řešení problémů cílových skupin a který může být převzat a aplikován za stejným účelem dalšími subjekty.

Rychlé vyhledávání

Hledané slovo:

Nejnovější produkty

e-learning

Zaměření: Další vzdělávání
Kategorie: nezařazeno
Projekt: Komplexní proškolení pedagogických pracovníků SOUp

Metodika

Zaměření: Další vzdělávání
Kategorie: nezařazeno
Projekt: Cizí jazyky na interaktivních tabulích

e-learning OLAT

Zaměření: Další vzdělávání
Kategorie: nezařazeno
Projekt: Další vzdělávání pedagogických pracovníků soukromé SOŠ ITEC Kladno

Zobrazit všechny