Registrace uživatele

Jméno: Právní forma:
select
Příjmení:

Informace o fyzické osobě

Datum narození:
RadDatePicker
zobrazit kalendář
Adresa bydliště:

Na těchto stránkách bude sloužit Váš e-mail také jako přihlašovací jméno, aby bylo jednodušší si jej zapamatovat.

E-mailová adresa:
Heslo:  
Pozn.: dostatečně komplexní heslo je označeno termínem "Vyhovující"
Heslo (opakování):

Ověření identity

Prosíme o opsání následujícího kódu, abychom tak mohli ověřit Vaši identitu a předejít tak zneužití ze strany robotů.

Opište uvedený kód:

Souhlas s podlicenčními podmínkami

Přístupem na tyto webové stránky se zavazujete k následujícímu dodržování podmínek užití jejich obsahu

Tyto webové stránky obsahují autorská díla, chráněná autorským zákonem

  • Díla je možno rozmnožovat a upravovat pouze pro osobní a vnitřní potřebu a činnost
  • Díla je možno dále užívat a sdělovat veřejnosti pouze za následujících podmínek:
    1. Dílo bude využito v rámci vlastní činnosti
    2. Nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
    3. Nevýhradně, tedy bez omezení počtu konečných uživatelů

Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel (MŠMT) shromažďoval a zpracovával osobní údaje, týkající se osoby uživatele, a to pro účely této databáze produktů, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z těchto podmínek.

Uživatel souhlasí s tím, že jeho/její osobní údaje (jméno/název, datum narození a adresa bydliště/IČ) mohou být poskytnuty v souladu s licenčními podmínkami a občanským zákoníkem pro evidenční účely nositelům autorských práv.

V případech, kdy to systém vyžaduje, se uživatel zavazuje uvést účel a způsob užití výstupů.

Jakékoliv další nebo jiné užití autorských děl je výslovně zakázáno.

V případě zájmu o takové jiné nebo další užití se obraťte na nositele autorských práv, kterým je MŠMT.


Pole označená symbolem trojúhelníčku jsou povinná!

123movies