Typy projektů

S jakými typy projektů se lze v OP VK setkat?

Základní typy projektů podporované v OP VK:

  • Individuální projekty je možné předkládat v rámci výzev vyhlašovaných MŠMT pro prioritní osu 1, 2, 3 a 4. Individuální projekty národní jsou předkládány z centrální úrovně a realizovány na celém území České republiky, zatímco individuální projekty ostatní mají regionální, příp. nadregionální charakter.
  • Grantové projekty je možné předkládat v rámci globálních grantů, jež jsou vyhlašovány kraji České republiky pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty mají dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu daného kraje.
123movies