Nejlépe hodnocené produkty

Řadit produkty podle:
select
select
Minimální počet hodnocení: ×

Pořadí Název produktu Známka Hodnoceno
1. Práce průvodce v současný h podmínkách rozvoje cestovního ruchu 5,00
1. Zeměpis 5,00
3. Ambivalentní role reklamy v současné společnosti 5,00
3. Anglický jazyk ICT 5,00
3. Antimykotika. Charakteristika, rozdělení, mechanismus účinku 5,00
3. Aplikace umělé inteligence, kognitivní vědy a informačních a komunikačních technologií v udržitelném cestovním ruchu 5,00
3. Badatelsky orientovaná výuka : Pojetí, podstata, význam a přínosy (Inquiry-based instruction Concept, essence, importance and contribution) 5,00
3. Modul S1 – CAD systémy 5,00
9. 1D stacionární izoentropické proudění – část 2 5,00
9. BIOLOGIE - prezentace, pracovní listy, zkušební testy 5,00
9. Detekce Borrelia burgdorferi sensu lato 5,00
9. Interní příručka IS Helios Orange 5,00
9. MENDELU-Univerzita s 90letou tradicí 5,00
9. Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vč. vzdělávacích kurzů 5,00
9. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí 5,00
9. Obezita dětí a dospívajících 5,00
9. Omiky v laboratorní medicíně 5,00
9. Paměť 5,00
9. Podpora výzkumu a vývoje na evropských univerzitách 5,00
9. Poruchy vědomí v PNP 5,00
Zobrazeny produkty: 1 20, celkem: 351