Detail projektu

Název projektu: Znáš mě a znám já tebe?
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.12/02.0013
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 2. února 2010 do 31. července 2011
Celková alokovaná částka: 1 650 165,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí žáků počátečního vzdělávání, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (prevence rasismu, xenofobie u žáků základních škol, vytvoření přátelského prostředí ve třídách, zavádění multikulturních vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol apod.).

V rámci projektu vytvořili členové realizačního týmu ve spolupráci s lektory 17 výchovně vzdělávacích modulů/metodik (6 pro učitele, 11 pro žáky) včetně doprovodných materiálů jako jsou např. prezentace, zaměřených na multikulturní výchovu a inkluzivní prostředí. Byly realizovány přednášky a besedy na základních školách v Šumperku a okolních městech a obcích na téma multikultura, snášenlivost a tolerance, náboženství a náboženské kultury, různorodost kultur, rasismus, xenofobie, národnostní menšiny a další. Pracovníci projektu se zúčastnili školení, přednášek a interkulturních dílen a absolvovali vzdělávací kurz na téma Multikulturní výchova, Romové, Vietnamci. Lektoři projektu se také zúčastnili vzdělávacího kurzu zaměřeného na práci s třídou a komunikaci se skupinou. V průběhu celého projektu byly realizovány besedy a semináře s multikulturní tematikou určené pro pedagogy škol a lektory.

Informace o příjemci

Název příjemce: PONTIS Šumperk o.p.s.
IČO subjektu: 25843907

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Šumperk, Sluneční 38
IČO subjektu: 00852864
Název partnera: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
IČO subjektu: 49589768

Publikované produkty

 • Integrace a inkluze
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Předsudky a stereotypy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Vstup do třídy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu
 • Inkluzivní škola a cizinci
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Metodika - rasismus
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Výchova k toleranci
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Dějiny Romů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu
 • Když chceme vzdělávat romské děti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Než začneme s multikulturní výchovou
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu
 • Menšiny v ČR
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Metodika - Kulturní rozdíly
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Náboženství - různé pohledy, různé světy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Tradiční kuchyně romská a vietnamská
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy