Detail projektu

Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0006
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 10. října 2014 do 31. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 56 688 328,31 Kč
Webová stránka: http://www.nidv.cz
Popis:
  • 1. Zavedení 141 rodilých mluvčí do 204 základních škol v celé ČR, jejich vzdělávání, odborné, metodické a organizační vedení a poskytnutí kaskádovité podpory prostřednictvím týmu krajských koordinátorů, tutorů, uvádějících učitelů ve zapojených školách a lektorů. Výstup: Metodická koncepční studie Rodilí mluvčí do škol - zkušenosti ze zapojování rodilých mluvčí do českých škol; analyzovala jak rizika (legislativní, organizační), tak hlavně jazykový a interkulturní přínos tohoto fenoménu vzdělávání. 2. Realizace tří paralelních cyklů tří seminářů a konzultací pro 80 učitelů ZŠ k tvorbě a realizaci projektů, fundraisingu a zapojení do mezinárodních aktivit a výměn. Výstup: Sborník Podpora internacionalizace škol aneb Nebojte se žádosti o grant (shrnutí informací prezentovaných na seminářích a příklady dobré praxe). 3. Realizace seminářů, programů na objednávku a konzultací k využívání metody CLIL, kterých se zúčastnilo 971 učitelů a rodilých mluvčí působících v ZŠ, popularizace této metody a její aplikace ve výuce (podpořeno 5.042 žáků). Výstupem: Sborník Nebojte se CLIL (metodické návody a inspirace pro využití CLIL ve výuce, které byly vytvořeny a ověřeny v rámci projektu). 4. Jazykové vzdělávání učitelů a žáků, a to formou 39 prezenčních jazykových kurzů, které absolvovalo 488 učitelů (hlavně nejazykových předmětů) - zavedením, ověřením a zhodnocením individualizovaného řízeného blended learningu systémem DynEd pro angličtinu, do kterého se zapojilo 72 učitelů a 1.217 žáků z 24 škol- uspořádání Letní školy AJ, NJ a FJ s rodilými mluvčími, kterou absolvovalo 50 učitelů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Národní institut pro další vzdělávání
IČO subjektu: 45768455

Partneři projektu

Název partnera: Österreich Institut Brno s.r.o.
IČO subjektu: 26265044
Název partnera: Goethe Institut Praha
IČO subjektu: 43000894
Název partnera: POLYGLOT jazyková škola s.r.o.
IČO subjektu: 63488108
Název partnera: Britská rada - British Council
IČO subjektu: 75086913

Publikované produkty