Detail projektu

Název projektu: Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0045
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 15 474 718,65 Kč
Webová stránka: http://www.vsuo.cz
Popis:

Cílem projektu bylo, ve spolupráci s partnery, vytvořit a pilotně v praxi vyzkoušet vzdělávací moduly pro rozšíření a obohacení výuky přírodovědných předmětů na základních a středních školách a rozšířit některá studijní témata vysokých škol o nové poznatky, praktická cvičení a podněty k vlastnímu bádání. Spolu s moduly byly vytvořeny e-materiály, které ve formě videí doplňují témata modulů a názorně ukazují činnosti spojené s ovocnářským výzkumem a s výživovým poradenstvím.

V rámci projektu byl vytvořen tým řešitelů z řad vědeckých pracovníků i učitelů partnerských škol, který společnými silami připravil podklady k modulům a videím. Již od prvních verzí výukových modulů probíhalo jejich postupné zkoušení ve výuce a zúčastnění pedagogové poskytovali cenné připomínky k obsahu i formě jednotlivých modulů. Po dokončení modulů byly vybrané části vyzkoušeny ve výuce i pedagogy, kteří se na jejich tvorbě přímo aktivně nepodíleli a kteří také poskytli zpětnou vazbu řešitelům. Poté byly moduly finálně dokončeny.

V rámci projektu proběhly exkurze studentů partnerských škol na vědecká pracoviště a také besedy s výzkumníky. O tyto aktivity byl ze strany studentů velký zájem a oceňovali zejména praktické úkoly, které jim byly zadávány a které pod vedením výzkumníků plnili.

V rámci projektu byla vytvořena prezentace modulů i videí na www.vsuo.cz.

Všechny klíčové aktivity byly úspěšně realizovány dle původního plánu včetně vytvoření výstupů projektu a jejich prezentace partnerům i veřejnosti. Harmonogram KA byl průběžně upravován (byly přidávány termíny) dle skutečnosti, která byla dosti ovlivněna jednak ročními obdobími a také velkým zájmem škol na realizování besed a exkurzí.

Realizace projektu probíhala plynule a bez větších problémů.

Informace o příjemci

Název příjemce: VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
IČO subjektu: 25271121
Webová adresa: http://www.vsuo.cz

Partneři projektu

Název partnera: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
IČO subjektu: 00581101
Název partnera: Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
IČO subjektu: 60116927
Název partnera: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické
IČO subjektu: 60680318
Název partnera: Mendelova univerzita v Brně
IČO subjektu: 62156489
Název partnera: Střední škola zahradnická
IČO subjektu: 64812201
Název partnera: Základní škola a mateřská škola, Libčany
IČO subjektu: 70996067
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola, Chodovice, okres Jičín
IČO subjektu: 75015111

Publikované produkty