Detail projektu

Název projektu: Interaktivní tabule do venkovské školy Kašava
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/01.0082
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2008 do 30. listopadu 2010
Celková alokovaná částka: 1 901 600,50 Kč
Popis:

cílem projektu bylo modernizovat výuku na ZŠ s využitím interaktivní tabule

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71003746

Publikované produkty