Detail projektu

Název projektu: Školka nové generace - předškolní výchova a vzdělávání 21. století
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0027
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 21. července 2014 do 31. července 2015
Celková alokovaná částka: 3 609 938,01 Kč
Webová stránka: http://www.hello.cz
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit, domácích i zahraničních stáží podpořit profesní rozvoj vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje v oblasti polytechnického vzdělávání, v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů a tento rozvoj fixovat absolvováním vhodně zvolených stáží v domácích a zahraničních předškolních zařízeních. Zároveň bylo cílem projektu maximální přizpůsobení vzdělávací nabídky zjištěným potřebám cílových skupin tak, aby odrážela oblasti, které je zajímají a vidí v nich prostor pro uplatnění ve vlastní mateřské škole, a které vedly k posílení jejich profesního rozvoje.

Specifické cíle projektu byly naplněny následujícím způsobem:

 • podpora profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v 19 workshopech zaměřených na oblasti polytechnického vzdělávání
 • podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů realizovaných ve 4 kurzech osobnostního rozvoje
 • načerpání poznatků v realizovaných 11 stážích v tuzemských předškolních zařízeních pro 53 pedagogů MŠ.
 • načerpání poznatků v realizovaných 6 stážích v zahraničních předškolních zařízeních pro 24 pedagogů MŠ.

Informace o příjemci

Název příjemce: Hello language centre s.r.o.
IČO subjektu: 25889192
Webová adresa: http://www.hello.cz

Partneři projektu

Název partnera: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO subjektu: 26829690

Publikované produkty

 • Videomanuál
  Audiovizuální dílo
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků
 • Kurz osobnostního rozvoje
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků
 • Interaktivní tabule
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků
 • Stavebnice
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků
 • Dílna
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků
 • Zahrada
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků
 • Pokusy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků