Detail projektu

Název projektu: Inovace vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2756
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. července 2011 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 1 475 398,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizího jazyka v zahraničí

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol.

VII/1 Prevence rizikového chování

VII/3 Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
IČO subjektu: 49461541
Webová adresa: http://www.zszastavka.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Hudební výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Matematika, Občanská výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika V
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Základy informatiky a mediální výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – mediální výchova, Informatika a informační a komunikační technologie, Průřezová témata
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Hudební výchova a výtvarná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, výtvarná výchova, Umění a kultura
123movies