Detail projektu

Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/02.0017
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Pardubický kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 3 553 069,45 Kč
Popis:

Do vzdělávacího procesu jsme ve větším rozsahu zavedli využití moderních technologíí (např. interaktivní tabule k výuce hudební nauky, animace a zpracování digitální fotografie, notový zápis v notačním systému Sibelius). Pedagogové školy byli proškoleni specialisty v příslušných oborech (např. obsluha zvukového studia, práce se SW Sibelius, Ear Master, Midimaster Rhytmus Trainer, Midimaster Score Trainer, zpracování digitální fotografie a její využití v animovaném filmu, tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli), aby mohli kvalitně vzdělávat studenty školy a využívat pořízené technické i nástrojové vybavení

Součástí projektu bylo vytvoření výukových materiálů, které jsou pro žáky školy dostupné pro běžnou výuku. Výukové materiály byly pilotně ověřeny – kompletní výstupy jsou dostupné na serveru školy. Důraz při řešení projektu byl kladen na kolektivní aktivity, včetně interpretačních kurzů, soustředění, dílen a workshopů. Žáci školy se aktivně zapojili do projektu - měli možnost vytvořit vlastní animovaný film, připravit operní představení nebo představení Tanec a film, seznámit se se zvukovou tvorbou, hrát v nesčetných souborech (např. smyčcový, dechový či kytarový orchestr, loutnový soubor, poprocková kapela, komorní hra příčných fléten, cimbálová muzika, swingový soubor).

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní umělecká škola Choceň
IČO subjektu: 72087820
Webová adresa: http://www.zus-chocen.cz

Publikované produkty