Detail projektu

Název projektu: Šikovné děti
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0079
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 3 863 942,48 Kč
Webová stránka: http://www.zstgmpodebrady.cz
Popis:

Projekt směřoval zejména k podpoře manuální zručnosti žáků a také k posílení jejich rozhodovacích dovedností při volbě povolání.

Během školního roku pracovalo v dělených hodinách pracovního vyučování na 1. stupni a pracovních činností a přírodovědných praktik na 2. stupni celkem 791 žáků . Vyučující se jim mohl věnovat individuálněji - při práci se šicími stroji, přístroji, při hodině vaření nebo v dílně nečekali na vystřídání.

V zájmových útvarech Dílnách zručnosti každé středeční odpoledne smysluplně trávilo volný čas 76 žáků. Mnohé recepty a návody uplatnili i doma. Třídenní prožitkový kurz k volbě povolání Čím budu? absolvovalo 150 žáků 8. ročníku. Získávali představu o budoucím oboru svého povolání, zjišťovali svoje osobnostní charakteristiky, studijní předpoklady a schopnosti, v rámci exkurzí navštívili zařízení středního školství a výrobní závody. Prováděná měření efektivity akce prokázala přínos pro většinu účastníků. 120 rodičů věnovalo svůj volný čas přípravě a realizaci prezentace vlastní profese ve třídě či organizaci exkurze na svém pracovišti. Ukázali žákům, jaké to je, mít rád svoje povolání a být skutečným profesionálem. Celkem 80 žáků 5. - 9. ročníku prožilo týden na akci Pojeď s námi na prázdniny pro šikuly a šikulky - farmáře a švadlenky. Švadlenky se nejprve učily šít ručně a pak na šicím stroji. Podle střihu si ušily kalhoty nebo sukni, batikovaly tričko. Farmáři se seznamovali se zemědělskou výrobou. Navštívili Seletický dvůr s ochutnávkou místních mléčných a masných výrobků. Pomocí moderního vybavení prováděli analýzu vody a půdy, pletli košíky z pediku, pekli housky. Pro dalších 40 žáků proběhl formou příměstského tábora 5denní program ve školní dílně, včetně technických exkurzí, sportovních aktivit a stravování. Učitelé sestavili metodické příručky, videotéka záznamů prezentací povolání rodičů bude i nadále používána při výuce volby povolání. Díky novému vybavení mj. vznikl na pozemku školy Školní dvůr se skleníkem.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, Okres Nymburk
IČO subjektu: 61631477
Webová adresa: http://www.zstgmpodebrady.cz

Publikované produkty