Detail projektu

Název projektu: Okna technickým oborům dokořán.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/01.0018
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Vysočina
Doba realizace: od 1. února 2012 do 30. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 4 951 840,48 Kč
Webová stránka: http://khkvysocina.cz; http://www.vys-edu.cz/vismo/zobraz_dok.asp?archiv=0&id_org=600139&id_ktg=1186&p1=1052&rd=1000
Popis:

Tento projekt, zaměřený na podporu technického vzdělávání na základních školách, na zvýšení povědomosti žáků, učitelů a pracovníků škol o technických oborech a řemeslech, na zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech a vytvoření předpokladů a postupů pro úzkou spolupráci základních škol, středních škol a zaměstnavatelů v technických oborech a řemeslech v Kraji Vysočina, realizovala Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina v období od 1. 2. 2012 do 30. 1. 2015. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 4 951 840,48Kč. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR.

V průběhu projektu byly postupně realizovány 4 klíčové aktivity, a to:

KA 01 Virtuální okno technického oboru - vytvořena virtuální interaktivní prezentace (VIP) 10 vybraných technických oborů včetně 40 metodických listů pro použití VIP na ZŠ.

KA 02 Okno do praxe v technickém oboru - zrealizováno celkem 25 návštěv žáků základních škol v technických firmách v celém Kraji Vysočiny (po 5 návštěvách v každém okrese), v rámci kterých bylo podpořeno celkem 545 žáků z plánovaných 500.

KA 03 Okna do dílen zručnosti - zrealizováno 10 dílen zručnosti na středních technických školách v Kraji Vysočina (po 2 v každém okrese),v rámci kterých bylo podpořeno celkem 690 žáků z plánovaných 500 a z toho 270 žáků z plánovaných 100 se zúčastnilo specializačních dílen zručnosti. Dále byla vytvořena metodická Příručka pro výuku pracovních činností na ZŠ (v elektronické podobě na CD).

KA 04 Okna spolupráce otevřená - zrealizováno 5 plánovaných odborných metodicko-informačních seminářů, v rámci kterých bylo podpořeno 55 pracovníků v dalším vzdělávání z plánovaných 50 a 25 osob ? poskytovatelů služeb z plánovaných 15. Dále byl vytvořen soubor 5 příkladů dobré praxe popisujících spolupráci škol se sociálními partnery, vydaných v tištěné podobě pod názvem "Spolupráce škol a firem".

Za celé realizační období bylo v rámci exkurzí do firem a dílen zručnosti podpořeno 1235 žáků.

Informace o příjemci

Název příjemce: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina
IČO subjektu: 70843252
Webová adresa: http://khkvysocina.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75140349

Publikované produkty