Detail projektu

Název projektu: Sociální síť informatiků v regionech České Republiky
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0039
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Partnerství a sítě
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2009 do 31. října 2012
Celková alokovaná částka: 28 336 226,90 Kč
Popis:

Od samého začátku se projekt řídil vizí být základnou pro partnerství různých typů mezi subjekty terciárního vzdělávání, výzkumu, soukromého sektoru a veřejné správy. Síť informatiků v regionech ČR jsme budovali třemi způsoby (webovský portál, organizace konferencí a seminářů a na osobním principu), dotýká se tří oblastí spolupráce (terciární vzdělávání, věda a soukromým sektorem).V portálu http://www.sitit.cz byla vytvořena komunikační a interaktivní platforma pro síť. Tento portál je svojí strukturou,různorodými entitami, vztahy mezi entitami, možností ohodnotit každou entitu pojmy ze strukturované klasifikace ACM, VŠE ? připraven pro výše uvedený úkol. Zde je potřeba zdůraznit, že názvy, vztahy a struktura entit jsou nezávislá na informatice a jsou obecně vhodné pro jakýkoliv další obor zájmu podporovaný OPVK, pouze klasifikace ACM a klasifikace VŠE musí být nahrazeny klasifikací (klasifikacemi) znalostí jiného oboru. To je přidaná hodnota našeho řešení, která vysoce převyšuje původní cíle. Proto jak funkčně nasazený portál pro informatiku tak i prázdný software připravený k nasazení v jiném oboru považujeme za výstup projektu. Námi vytvořený portál ve svých možnostech a funkčnosti daleko a podstatně překračuje možnosti, které nabízí např. Facebook a LinkedIn. Původní cíl pilotního provozu jsme také překročili, protože portál je v plném ostrém provozu.

Za zdůraznění stojí i studie zpracované předními odborníky, experty v dané oblasti a týkaly se témat předem diskutovaných a pečlivě vybraných účastníky z cílové skupiny. Jedním z hlavních cílů budované sociální sítě je podpora v oblasti nabídky a poptávky po lidských zdrojích v ICT. Provedli jsme aktualizaci průzkumu nabídky a poptávky, jeho analýzu a koordinaci kontaktů mezi terciárním sektorem a podniky. Jako tematicky nejzajímavější se z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti ukázala potřeba podpory sítě v partnerství pro transfer technologií.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Karlova v Praze
IČO subjektu: 00216208
Webová adresa: http://www.cuni.cz

Partneři projektu

Název partnera: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
IČO subjektu: 00843113
Název partnera: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
IČO subjektu: 61384399
Název partnera: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
IČO subjektu: 67985807
Název partnera: České vysoké učení technické v Praze
IČO subjektu: 68407700

Publikované produkty

watchseriesfree