Detail projektu

Název projektu: E-learning a kreditní systém do vyšších odborných škol
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0072
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 2. července 2012 do 30. června 2014
Celková alokovaná částka: 4 092 274,48 Kč
Webová stránka: http://www.vosrk.cz
Popis:

Projekt byl realizován ve stanoveném období, tj. byl zahájen dne 02.07.2012 a ukončen dne 30.06.2014. Průběh projektu a plnění jeho jednotlivých oblastí, indikátorů a klíčových aktivit, včetně respektování a čerpání finančního rozpočtu, bylo sledováno a hodnoceno v rámci monitorovacího zpráv. Důležitou okolností, která zásadním způsobem ovlivňovala průběh realizace, byla spolupráce jednotlivých členů realizačního týmu a porady, které byly konány každý měsíc.

Realizace projektu byla usměrňována v souladu s platnou příručkou, ale současně byly řešeny problémy související s vývojem technologií a poznatků z oblasti infromačních technologií a legislativy. Jednalo se o tablety a smartphony, které v době přípravy projektu, a počáteční jeho realizace nebyly známé v naší republice a masivního rozšíření doznaly po polovině roku 2013. Zde vznikla otázka využití těchto technologií pro studium, narovnání vztahu k mladším projektům a samozřejmě i zlepšení přístupnosti e-learningu a zlepšení další kominikace.

Důležitá byla i oblast akreditace vzdělávacích programů, které byly kompletně inovovány a byl do nich implementován i kreditní systém.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
IČO subjektu: 75137011
Webová adresa: http://www.vosrk.cz

Publikované produkty

  • Firemní ekonomika
    Vzdělávací koncepce
    Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
  • Automobilová diagnostika a servis
    Vzdělávací koncepce
    Vyšší odborné vzdělávání – doprava a spoje, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče