Detail projektu

Název projektu: Dobrá škola - dobrý start
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1174
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. února 2011 do 31. července 2013
Celková alokovaná částka: 2 063 894,00 Kč
Webová stránka: http://www.zsdobra.cz/wiki/doku.php
Popis:

Projekt byl realizován v souladu s určeným projektovým záměrem - realizovány byly následující klíčové aktivity: I/1, I/3, II/1, II/3, II/5, III/2, III/3, IV/1, IV/3, V/3, VI/3. Bylo vytvořeno v rámci projektu 600 DUM, byly zajištěny technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení dig. uč. materiálů ve výuce. Zapojením do projektu byl podpořen rozvoj individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Efektivita práce se žáky se nejvíce projevila v rámci individualizace výuky prostřednictvím dělených hodin v hodinách Čj, M, Aj - rozvíjení a podporování individuálních schopností žáků, inovace ŠVP, výuka Aj s rodilým mluvčím, práce ve skupinách. práce s moderními technologiemi, rozvoj různých dovedností, egektivní vyhledávání a zpracování informací.

V rámci projektu byl zajištěn pedagogickým pracovníkům profesní odborný růst, a to buď účastí na odborném semináři nebo v rámci kolegiálního školení v rámci vzdělávací oblasti nebo metodického sdružení. Rovněž byla posílená týmová spolupráce pedagogických pracovníků.

Veškeré výstpy byly naplněny na 100%.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Dobrá
IČO subjektu: 68334273
Webová adresa: http://www.zsdobra.cz/wiki/doku.php

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Chemie II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Informatika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika VI.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika VII.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Výchova ke zdraví
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví
 • Zeměpis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda