Detail projektu

Název projektu: Modernizace výuky pomocí ICT s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.05/03.0005
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2011 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 232 895,87 Kč
Popis:

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s použitím moderních vyučovacích metod, podkladů a ICT nástrojů při výuce žáků na základní škole praktické se realizací projektu zlepšily (viz. Zhodnocení efektivity práce na IT metodiky).

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303
IČO subjektu: 70837414

Publikované produkty

 • Český jazyk - Čtení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Čtení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Informatika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Čtení a literární výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno