Detail projektu

Název projektu: Já to přece zvládnu!
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.05/02.0011
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. února 2010 do 31. prosince 2011
Celková alokovaná částka: 3 336 122,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu všech jedinců ke vzdělávání včetně tvorby výukového portálu a metodických průvodců zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35., okres Příbram.

V rámci zadané Analýzy problematiky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v regionu Brdy-Vltava bylo zjištěno, že školy mají největší zájem sdílet tzv. dobrou praxi v problematice, tedy to, co se osvědčilo jinde. Zejména by řešily následující témata – zapojení rodičů dětí se SVP, osvědčené přístupy k žákům s různými typy SVP, výchovná opatření zejména při specifických poruchách chování. Zájem je také o již existující metodiky a pomůcky, které se osvědčily a mohly by být používány také na ostatních školách.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
IČO subjektu: 42727537

Partneři projektu

Název partnera: Brdy - Vltava o.p.s.
IČO subjektu: 27586481

Publikované produkty

123movies