Detail projektu

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0012
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Pardubický kraj
Doba realizace: od 26. srpna 2013 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 162 685 828,28 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na podporu přírodovědného a technického vzdělávání, které probíhalo po dobu 2 let:

KA1, KA2, KA15 vzniklo 98 inovovaných učeben, laboratoří a dílen přírodovědných a technických předmětů. Proběhly nutné stavební úpravy, aby školy mohly využívat nakoupená zařízení a přístroje; KA3, KA4 (vzdělávání PP) v rámci těchto aktivit se 672 pedagogických pracovníků bylo proškoleno v práci s nakoupeným vybavením a novými metodami práce; KA5, KA8 (volnočasové aktivity) pracovalo 51 kroužků pro žáky SŠ a 34 kroužků pro žáky ZŠ jak přírodovědného, tak i technického charakteru; KA6 v rámci této aktivity spolupracovali při výuce přírodovědných předmětů partneři 4, 14 a 16. Dále partner 14 spolupracoval ještě se SPŠ stavební Pardubice a s Anglickým gymnáziem, SOŠ a VOŠ, Pardubice; KA7 (sdílení učeben) nejdůležitější aktivitou projektu byla spolupráce 16 SŠ s 90 ZŠ. Žáci ZŠ při svých 1050 návštěvách na SŠ absolvovali výukové programy, které byly vytvořeny v souladu s jejich ŠVP. V rámci této aktivity probíhala i aktivita KA9, kdy žáci SŠ pomáhali žákům ZŠ; KA11 (spolupráce SŠ a VŠ) v rámci spolupráce s VŠ se žáci SŠ mohli seznámit s jednotlivými VŠ a udělat si obrázek o dalším směřování svého profesního života (proběhlo 75 návštěv); KA2, KA5, KAKA6, KA7, KA8, KA10, KA12 a KA15 v rámci těchto aktivit proběhlo 550 exkurzí, které směřovaly jak do firem spolupracujících se školami, tak i do interaktivních expozic přírodovědného a technického charakteru. V rámci aktivit KA10 a KA 12 (spolupráce se zaměstnavateli a zapojení odborníků z praxe do výuky) proběhla i řada seminářů a besed, kde se žáci a učitele seznamovali s realitou každodenní praxe a s potřebami průmyslu; KA20 (setkání PP v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání) učitelé obou typů škol si na společných setkáních a seminářích mohli vyměňovat zkušenosti a seznamovat se s novinkami věda a techniky. Součástí této aktivity byly i tři exkurze do průmyslových podniků.

Informace o příjemci

Název příjemce: Pardubický kraj
IČO subjektu: 70892822
Webová adresa: http://www.klickevzdelani.cz

Partneři projektu

Název partnera: partner 8- Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí
IČO subjektu: 00087408
Název partnera: partner 16- Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
IČO subjektu: 00087670
Název partnera: partner 7- Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
IČO subjektu: 00529842
Název partnera: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
IČO subjektu: 02013762
Název partnera: partner 11- Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
IČO subjektu: 15028585
Název partnera: partner 9- Střední odborné učiliště Svitavy
IČO subjektu: 15034569
Název partnera: partner 15- Střední průmyslová škola Chrudim
IČO subjektu: 15052591
Název partnera: partner 2- Gymnázium, Pardubice, Dašická
IČO subjektu: 48160989
Název partnera: partner 4- Gymnázium Pardubice, Mozartova
IČO subjektu: 48161063
Název partnera: partner 3- Gymnázium a střední odborná škola Přelouč
IČO subjektu: 48161128
Název partnera: partner 14- Střední průmyslová škola chemická Pardubice
IČO subjektu: 48161179
Název partnera: partner 12- Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
IČO subjektu: 49314866
Název partnera: partner 1- Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
IČO subjektu: 60103337
Název partnera: partner 6- Odborné učiliště Chroustovice
IČO subjektu: 60103370
Název partnera: partner 5- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
IČO subjektu: 62033026
Název partnera: partner 13- Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
IČO subjektu: 75075920

Publikované produkty

123 movies