Detail projektu

Název projektu: OP VK 1.4 60610239
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0588
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Karlovarský kraj
Doba realizace: od 7. září 2010 do 6. března 2013
Celková alokovaná částka: 1 719 803,00 Kč
Popis:

Projekt přinesl škole větší množství moderních technických pomůcek, které by si škola bez zapojení do projektu v tomto rozsahu nikdy nemohla dovolit. Přes počáteční obavy začali učitelé tuto techniku využívat. Díky tomu jsme získali velké množství výukových materiálů, jejichž využití neskončilo ověřením, ale využívají se stále. Přínosem je, že učitelé získali k počítačové technice lepší vztah a pracují s ní. Zároveň to přináší větší aktivitu při přípravě učitelů na vyučování a žáků v hodinách. Realizace šablon s individualizací výuky podpořila aktivitu žáků a posília sebevědomí i žáků se slabším prospěchem. Zanedbatelný není ani fakt, že učitelé byli za vytvoření nových produktů z prostředků projektu finančně odměněni. Také vzdělávací akce realizované za pomoci projektu byli pro učitele zdrojem nových informací především ve využití ICT ve výuce.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov
IČO subjektu: 60610239

Publikované produkty