Detail projektu

Název projektu: Inovace výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3090
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 385 284,00 Kč
Popis:

Cíle projektu, stanoveny v projektovém záměru, byly splněny. Patřila mezi ně inovace a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, oblasti cizích jazyků, ICT, matematiky a přírodních věd. Na projektu se aktivně podílelo 8 učitelů a bylo podpořeno celkem 53 žáků. Prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním postupům a za tuto práci je ocenit. Získané dovednosti a vytvořené materiály jsou na škole využívány i po skončení projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Dětský domov se školou a základní škola, Šumperk
IČO subjektu: 00843016
Webová adresa: http://www.dds-spk.cz/

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Přírodopis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Výtvarná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova, Umění a kultura
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda