Detail projektu

Název projektu: Nová cesta za poznáním
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2375
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Ústecký kraj
Doba realizace: od 2. května 2011 do 1. listopadu 2013
Celková alokovaná částka: 2 306 543,00 Kč
Popis:

Snažíme se přiblížit způsob vzdělávání moderní době, ve které dnešní mladá generace vyrůstá. Klíčové informace, které vyučující zprostředkovávají, musí být podány nejen srozumitelnou, ale i přitažlivou formou pro dnešního mladého člověka. Cílem bylo vytvořit databázi zejména elektronických výukových materiálů a vytvoření dalších vzdělávacích materiálů prostřednictvím elektronických zařízení. Jejich prostřednictvím dosáhnout většího zájmu žáků o vzdělávání a zvýšit kvalitu vzdělávání. Ve ŠVP věnujeme poměrně velkou pozornost zvyšování gramotnosti v moderních elektronických médiích, práci s nimi. Pro tyto naše záměry je třeba vytvořit kvalitní podmínky nejen pro vzdělání, ale pro vlastní přípravu pedagogů. Jen kvalitní, dobře připravený pedagog může předat efektivně informace svým žákům.

Umístění školy v lokalitě s vysokým zastoupením sociálně slabých rodin přináší různé specifické problémy, které je třeba řešit, tak aby startovní čára pro vstup do života po vzdělávání na naší škole byla pro všechny žáky spravedlivá.

Proto jsme se v projektu Nová cesta za poznáním zaměřili na tyto priority:

  • 1) vzdělávání pedagogů v oblasti informačních technologií a metodiky jazykového vzdělávání
  • 2) vytváření inovativních vzdělávacích materiálů
  • 3) vytvoření vzdělávacího portálu umožňujícího volný přístup žákům i pedagogům
  • 4) podporu inkluzivního vzdělávání zapojením asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky
  • 5) nákup informačně komunikačních technologií a didaktických pomůcek
  • 6) pořízení vzdělávacího software

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Děčín XXXII, Míru 152 , příspěvková organizace
IČO subjektu: 72744448

Publikované produkty