Detail projektu

Název projektu: EU peníze do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3044
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 531 635,00 Kč
Popis:

Projekt byl velmi užitečný nejen pro žáky, ale i pro samotné pedagogy.

Vytvořily se pracovní listy daných předmětů, které usnadňují výuku a procvičování určeného předmětu.

Učitelé si ověřili znalosti a schopnosti žáků. Vzhledem k tomu, že školu navštěvují žáci s kombinovaným postižením, v mnoha případech se jednalo o pracovní listy, které se následně musejí vypracovávat individuálně s každým žákem s určitou mírou dopomoci.

Další velkou výhodou tohoto projektu je operativnost používání vypracovaných materiálů pro pedagogy, kteří jdou suplovat za kolegu a mohou tyto materiály využít v hodině. Taktéž odborné semináře, které byly součástí projektu, byly pro pedagogy přínosem.

Projekt lze hodnotit po všech stránkách velmi kladně.

Informace o příjemci

Název příjemce: Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.
IČO subjektu: 25373790
Webová adresa: http://www.skoly.unas.cz

Publikované produkty

 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Hudební výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Český jazyk - čtení
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • Hudební výchova II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Pracovní činnosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Logopedie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Logopedie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a příroda
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda