Detail projektu

Název projektu: Učíme se s Figurkou - program pro zvyšování kompetence pedagogických pracovníků a zkvalitnění vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0121
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 27. července 2009 do 31. března 2011
Celková alokovaná částka: 5 842 442,96 Kč
Webová stránka: http://ucimese.figurka.net/
Popis:

Projekt Učíme se s Figurkou nabídnul žákům a učitelům novou výukovou metodu zaměřenou na zlepšení intelektuálních schopností a dovedností. Základ tvoří systematický rozvoj abstraktního myšlení prostřednictvím definovaného prostředí, kterým je šachovnice. Právě na ní lze vytvořit nepřeberné množství úloh, které se soustředí na zlepšení orientace, vytváření primitivních algoritmů, nebo mohou zdokonalovat paměť či rychlost a přesnost úsudku. V první části projektu byla ve spolupráci s pedagogy 6 partnerských škol upravena metodiku pro konkrétní individuální potřeby dětí, přizpůsobena cvičebnice a speciální didaktické pomůcky, vytvořen CD- rom pro interaktivní tabule. Poté se metodika uplatňovala přímo ve výuce. Celým pilotním programem prošli pedagogové a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V konečné fázi projektu proběhly ve všech krajích ČR semináře pro speciální pedagogy. Cílem projektu bylo zlepšit rovné příležitosti pro děti s různými typy hendikepů.

Informace o příjemci

Název příjemce: FIGURKA, o.p.s.
IČO subjektu: 27419428

Partneři projektu

Název partnera: Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s.
IČO subjektu: 25712853
Název partnera: Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925
IČO subjektu: 60061821
Název partnera: Mateřská škola,Základní škola a Praktická škola,Jindřichův Hradec,Jarošovská 1125/II
IČO subjektu: 60816848
Název partnera: Základní škola při Dětském domově Liptál
IČO subjektu: 70238499
Název partnera: Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359
IČO subjektu: 70829489
Název partnera: Základní škola,Kouřim,Okružní 435
IČO subjektu: 70836256

Publikované produkty