Detail projektu

Název projektu: Gymnázium Trutnov pro 21. století
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0548
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 1. září 2012 do 31. srpna 2014
Celková alokovaná částka: 1 862 038,00 Kč
Popis:

Realizace projektu byla ukončena. Do konce června 2014 všichni zainteresovaní pedagogové dokončili jak zpracování, tak ověřování učebních materiálů v rozsahu stanoveném zvolenými šablonami. Všechny DUM i ostatní učební materiály byly minimálně jednou využity a ověřeny ve výuce. O uskutečnění ověření byly pořízeny písemné záznamy v souladu s požadavky projektu. Veškerá pořízená ICT technika byla již v posledním období realizace projektu využívána nejen pro zabezpečení cílů projektu, ale rovněž pro další běžnou výuku. Po ukončení projektu bylo provedeno rovněž vyhodnocení Profilu Škola 21. Nově vybavené učebny umožňují i nadále pedagogům aplikovat zhotovené inovované učební materiály ve výuce a ověřovat jejich validitu i kvalitu. Projektový tým dokončil všechny nezbytné úkony a po schválení závěrečné MZ zabezpečí ještě zveřejnění DUM na příslušných webových portálech. Aktivní účast pedagogů na projektu byla důležitým prostředkem jejich vzdělávání v oblasti práce s ICT technikou a běžně používaným výukovým software. Celková kvalitativní úroveň učitelů trutnovského gymnázia v oblasti ICT se díky zapojení do realizace projektu evidentně zvýšila. Požadované cíle a indikátory projektu byly splněny na 100 %. Za největší přínosy považujeme zkvalitnění technického vybavení školy v oblasti ICT, skutečnost, že se významně zvýšilý specializované odborné znalosti a kompetence pedagogů školy. Neopomenutelným zásadním přínosem je vznik velkého množství nových nebo inovovaných učebních materiálů, jejichž existence umožní obohacení výuky nejen na trutnovském gymnáziu, ale i v jiných středních školách.

Informace o příjemci

Název příjemce: Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
IČO subjektu: 60153237
Webová adresa: http://www.gymnaziumtu.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Biologie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, biologie
 • Biologie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, biologie
 • Biologie III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, biologie
 • Biologie IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, biologie
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – dějepis, Člověk a společnost
 • Francouzský jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Francouzský jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Francouzský jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Fyzika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – fyzika, Člověk a příroda
 • Hudební výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – hudební obor, Umění a kultura
 • Chemie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – chemie, Člověk a příroda
 • Chemie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – chemie, Člověk a příroda
 • Chemie III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – chemie, Člověk a příroda
 • Informatika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Informatika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Informatika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Matematika a její aplikace
 • Matematika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Matematika a její aplikace
 • Matematika IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Matematika a její aplikace
 • Matematika V
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Matematika a její aplikace
 • Německý jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Německý jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Společenské vědy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – občanský a společenskovědní základ, Člověk a společnost
 • Tělesná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a zdraví
 • Výtvarná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – výtvarný obor, Umění a kultura
 • Zeměpis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, geografie
 • Zeměpis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, geografie
 • Zeměpis III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, geografie
 • Zeměpis IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, geografie
watchseriesfree