Detail projektu

Název projektu: Interaktivní vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0859
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2010 do 30. dubna 2013
Celková alokovaná částka: 424 407,00 Kč
Popis:

Cílem projektu Interaktivní vzdělávání bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. V rámci tohoto projektu se škola zaměřila především na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. V rámci těchto aktivit vypracovali pedagogové kvalitní sady vzdělávacích materiálů pro český a anglický jazyk, matematiku, prvouku a vlastivědu, které ověřili v rámci vyučovacích hodin a dále s nimi průběžně pracují. Velmi přínosný byl v tomto ohledu pro pedagogy kurz zaměřený na tvorbu digitálních učebních materiálů. Také vzdělávání pedagogů v dalších zvolených kurzech přispívá i dnes ke zkvalitnění a zefektivnění výuky.

Přínos projektu pro žáky vidí škola v jejich nové motivaci k učení, která je umožněna vybavením tříd interaktivními tabulemi a počítači a v pestré nabídce vzdělávacích materiálů pro výuku. Díky projektu byla výrazně zmodernizována a rozšířena zastaralá školní počítačová síť. Nadstandardní práce pedagogů, kterou vynaložili pro kvalitní zpracování vzdělávacích materiálů, mohla být taktéž finančně ohodnocena. Výsledkem projektu je tedy vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky prostřednictvím nových vzdělávacích materiálů, vytvořených proškolenými pedagogy a možnost výuky pomocí moderní technologie.

Projekt byl zpracován v souladu s ŠVP školy a koresponduje s jeho výstupy. Pomohl škole realizovat výuku moderním způsobem za pomoci moderních prostředků, na které by jinak neměla potřebné finance.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70992771

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět