Detail projektu

Název projektu: Projekt pro školu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1749
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2011 do 30. září 2013
Celková alokovaná částka: 609 571,00 Kč
Popis:

Projektový záměr byl na 90% splněn, drobné změny neměly žádný vliv na zdárnou realizaci projektu. Prioritní bylo pořízení moderních technologií do výuky, aby mohla škola nově vytvořené vzdělávací materiály aplikovat do výuky. Vytváření DUMů a VM se dařilo, při personálních změnách škola operativně přenesla zodpovědnost na dalšího pracovníka. Pouze v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků škola plně nedodržela plán, jelikož se v nabídce DVPP nevyskytly v daném časovém období vhodná školení.

Projekt jednoznačně splnil stanovené cíle. Ve škole došlo k téměř kompletní modernizaci vybavením ICT. Přínosy jsou také v oblasti možnosti vytváření a sdílení učebních materiálů. Žákům byla nabídnuta efektivnější, kvalitnější a především zajímavější výuka. Proškolení pedagogických pracovníků bylo finančně dobře podpořeno, dovednosti a zkušenosti učitelé aplikují do výuky. Projektový tým stanovené cíle splnil. Kompetence učitelů byla zvýšena v oblasti cizích jazyků. Prostřednictvím prohloubení kvalifikace v této oblasti získala učitelka možnost jazyk vyučovat i ve vyšších ročnících. Znalosti žáků se odvíjejí od individuálních a konkrétních možností každého žáka. Jednoznačně lze říci, že pro motivaci žáků byla např. práce s interaktivní tabulí velmi přínosná. Učivo hlavních předmětů bylo lépe procvičeno a upevněno. Zvýšení znalostí bude sledováno více v příštích letech, až žáci postoupí do dalších ročníků.

Projekt přinesl do školy nový způsob práce ve výuce. Pro učitele i přes náročnou přípravu učebních materiálů byl projekt přínosný a motivační pro další sebevzdělávání. Škola tak získala kvalitnější pedagogy, nadšené žáky a uvědomila si nutnost jít moderní cestou vyučování.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75023679

Publikované produkty