Detail projektu

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na ISŠ Cheb
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0290
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Geografické vymezení: Karlovarský kraj
Doba realizace: od 4. května 2012 do 3. května 2014
Celková alokovaná částka: 3 851 049,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod, forem a nástrojů zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na Integrované střední škole Cheb. V rámci projektu byla podpořena počítačová gramotnost žáků a učitelů, v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech.

V souladu s globálními cíli programu OP VK, materiálními potřebami a personálními možnostmi školy, byly v projektu realizovány následující klíčové aktivity (KA), díky kterým se nám podařilo naplnit plánované cíle:

 • KA: I/1 - V rámci klíčové aktivity I/1 byly vytvořeny podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti v předmětu Český jazyk a literatura. Celkem bylo podpořeno 40 žáků v rámci 128 individualizovaných vyučovacích hodin.
 • KA: III/2 - Klíčová aktivita III/2 pomohla rozvinout počítačovou a informační gramotnost učitelů i žáků. Díky vytvoření 52 sad po 20 digitálních výukových materiálech (DUM), celkem 1040 DUM, pro různé oblasti vzdělávání - odborné i všeobecně vzdělávací - materiály byly ověřeny ve výuce a staly se běžně dostupným vzdělávacím materiálem pro všechny učitele i žáky školy.
 • KA: II/3 - V rámci klíčové aktivity II/3 se bohužel v době realizace projektu nepodařilo naplánovat vhodný termín a místo pro uskutečnění metodického kurzu pro učitele cizích jazyků. Finanční prostředky určené pro tuto aktivitu budou vráceny.
 • KA: VII/3 - V rámci klíčové aktivity VII/3 byl do vzdělávacího procesu zapojen školní psycholog po dobu 24 měsíců. Školní psycholog poskytoval konzultace žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogům. Tematicky byly konzultace zaměřeny na výukové, výchovné, osobnostní, vztahové a sociální problémy žáků, případně jejich rodin.

Díky výše popsaným aktivitám došlo na naší škole ke zkvalitnění a zefektivnění výuky.

Informace o příjemci

Název příjemce: Integrovaná střední škola Cheb
IČO subjektu: 00077461
Webová adresa: http://www.iss-cheb.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Anglický jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Český jazyk a literatura II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Deskriptivní geometrie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Matematické vzdělávání
 • Diskriptivní geometrie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Matematické vzdělávání
 • Ekonomika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – finanční gramotnost, Ekonomické vzdělávání
 • Ekonomika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Ekonomické vzdělávání
 • Ekonomika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – finanční gramotnost, Ekonomické vzdělávání
 • Ekonomika IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – finanční gramotnost, Ekonomické vzdělávání
 • Ekonomika V
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – finanční gramotnost, Ekonomické vzdělávání
 • Elektronika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektronika 0
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektronika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektronika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektronika 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektronika 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektronika 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektronika 6
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektronika 7
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Elektrické stroje a přístroje
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, strojírenství a strojírenská výroba
 • Hardware
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – fyzikální vzdělávání, chemické vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání
 • Chemie 0
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – chemické vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání
 • Chemie 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – chemické vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Matematické vzdělávání
 • Matematika 0
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Matematické vzdělávání
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Matematické vzdělávání
 • Občanská nauka
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, informatické obory, osobní a provozní služby
 • Občanská nauka 0
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, obecně odborná příprava, speciální a interdisciplinární obory
 • Občanská výchova 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání, Klíčové kompetence
 • Občanská výchova 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Společenskovědní vzdělávání
 • Občanská výchova 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání, obecně odborná příprava
 • Písemná a elektronická komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Písemná a elektronická komunikace 0
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Písemná a elektronická komunikace 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Písemná a elektronická komunikace 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Písemná a elektronická komunikace 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Písemná a elektronická komunikace 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Písemná a elektronická komunikace 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Písemná a elektronická komunikace 6
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Písemná a elektronická komunikace 7
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Potraviny a výživa
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, biologické a ekologické vzdělávání, gastronomie, hotelnictví a turismus, potravinářství a potravinářská chemie
 • Potraviny a výživa 0
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekologie a ochrana životního prostředí, gastronomie, hotelnictví a turismus, Vzdělávání pro zdraví, potravinářství a potravinářská chemie
 • Potraviny a výživa 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekologie a ochrana životního prostředí, člověk a životní prostředí, gastronomie, hotelnictví a turismus, Vzdělávání pro zdraví, Průřezová témata, potravinářství a potravinářská chemie
 • Potraviny a výživa 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekologie a ochrana životního prostředí, gastronomie, hotelnictví a turismus, Vzdělávání pro zdraví, potravinářství a potravinářská chemie
 • Výpočetní technika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Základy elektrotechniky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Základy elektrotechnika 0
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, fyzikální vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Základy elektrotechniky 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Zbožíznalství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, potravinářství a potravinářská chemie
 • Zbožíznalství 0
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekologie a ochrana životního prostředí, Přírodovědné vzdělávání, biologické a ekologické vzdělávání, potravinářství a potravinářská chemie