Detail projektu

Název projektu: Podporujeme profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ Břeclav, Slovácká 40
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.41/01.0011
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. července 2012 do 30. června 2013
Celková alokovaná částka: 1 300 406,09 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZŠ Břeclav. Cíle projektu byly naplňovány v oblastech:

  • 1. Cizí jazyky (konkrétně anglický a německý jazyk)
  • 2. Rozvoj dovedností ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání, v používání nových metod a forem práce používaných ve výuce - kurikulární reforma (asertivní jednání, řešení obtížných a konfliktních situací se žáky, prevence a účinné odstraňování stresu)
  • 3. Využívání ICT ve výuce (konkrétne aplikace MS PowerPoint, MS Word a MS Excel a grafické editory Adobe Photoshop a CorelDRAW výukové podklady, prezentace, handouty a cvičební i testové materiály pro žáky)

Projekt byl zaměřen na vzdelávání pedagogů a při jeho realizaci nevznikly žádné výstupy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Břeclav, Slovácká 40
IČO subjektu: 60680709
Webová adresa: http://www.slovacka.cz