Detail projektu

Název projektu: School for everybody
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0055
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 1 054 919,00 Kč
Popis:

Realizace projektu přinesla škole jedinečnou příležitost zvýšit efektivitu a kvalitu vzdělávání. Volba jednotlivých klíčových aktivit byla provedena s ohledem na potřeby a možnosti školy. Projekt umožnil dělení hodin anglického jazyka a informatiky/informační technologie. Poskytl prostor pro osobní růst pedagogů školy, kteří byli motivováni k tvorbě vlastních digitálních učebních materiálů a zdokonalili se tak v práci s PC. Získané dovednosti uplatňují v další praxi. Díky programu primární zaměřeného na snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ došlo ke zlepšení sociálního klimatu v jednotlivých třídách 2. stupně ZŠ. Na základě realizace projektu je škola dovybavena moderní technikou, která byla pořízena v souladu s realizací cílů jednotlivých klíčových aktivit daných šablon.

Informace o příjemci

Název příjemce: Masarykova základní škola, Dymokury
IČO subjektu: 61631981

Publikované produkty

 • Český jazyk a literatura
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace