Detail projektu

Název projektu: Inovace výuky v Obchodní akademii Kroměříž
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0299
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 4. května 2012 do 3. května 2014
Celková alokovaná částka: 1 096 528,00 Kč
Popis:

Projekt byl realizován zcela v souladu s projektovým záměrem. Veškeré klíčové aktivity byly splněny.

Celkem bylo realizováno 5 aktivit:

 • II/4 - Roční jazyk. kurz pro učitele cizích jazyků v ČR - do aktivity se zapojili 2 učitelé anglického jazyka. Cílem aktivity bylo rozšíření jejich jazyk. znalostí a komunikačních dovedností. Splněno v 5. monitor. období; certifikát DVPP.
 • II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků - do aktivity se zapojilo 6 učitelů. Kurz byl zaměřen na zkvalitnění výuky s použitím nových výukových metod. Učitelé absolvovali kurz ve 2. monitor. období a získali certifikáty DVPP;
 • III/1 - Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií - aktivita byla zaměřena na 2 odborné předměty - "Písemnou a elektronickou komunikaci" a "Informační a komunikační technologie". V předmětu Písemná a elektronická komunikace byly vytvořeny 2 nové skupiny, kde kritériem pro rozdělení byl prospěch žáků; v tomto případě šlo o elitní skupiny. V předmětu Informační a komunikační technologie byly rovněž vytvořeny dvě nové skupiny, kritériem byl rovněž prospěch žáků. Šlo však o žáky, kteří v tomto předmětu byli v uplynulém školním roce hodnoceni známkou dostatečný, případně dobrý. Splněno ve 3. monitor. období.
 • III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - cílem aktivity bylo vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti. K tomuto účelu byly vytvořeny nové, inovativní výukové materiály. Sady výukových materiálů byly rozděleny do 3 oblastí - jazyková oblast (obsahuje 3 sady DUM - sadu pro výuku ČJL, ANJ a NEJ); všeobecně-vzdělávací oblast (obsahuje 3 sady DUM pro DEJ, HOZ a OBN); odborná oblast (obsahuje 3 sady DUM pro EKO a UCE). DUMy byly ověřeny ve výuce. Aktivita byla ukončena ve 4. monitor. období;
 • VI/3 - Vzdělávání pedagog. prac. ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji fin. gramotnosti. Do aktivity se zapojili 2 učitelé. Splněno v 5. monitor. období; certifikát DVPP.

Informace o příjemci

Název příjemce: Obchodní akademie Kroměříž
IČO subjektu: 63458730
Webová adresa: http://www.oakm.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Český jazyk a literatura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – nezařazeno
 • Ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekonomika a administrativa
 • Hospodářský zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, německý
 • Účetnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekonomika a administrativa
 • Účetnictví 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekonomika a administrativa
 • Seminář společenských věd
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Společenskovědní vzdělávání
123movies