Detail projektu

Název projektu: Škola všestranného rozvoje
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2452
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 1 344 296,00 Kč
Webová stránka: http://www.zsdolany.cz/eu-skolam/
Popis:

Celkem bylo vypracováno všech 888 DUMů, byl splněn cíl zvýšení kvality výuky ve všech vybraných oblastech včetně podpory pedagogických pracovníků. Všechny vypracované materiály jsou mezi učiteli sdíleny na školní síti a pomocí školního webu.

I/1 - Český jazyk -třída rozdělena na 2 skupiny-individualizace se týkala chlapců (zaměřená na opakování, procvičování, méně nadaní a méně aktivní žáci dostali díky této šabloně více prostoru, zaměřeno na praktické čtení a práci s textem). Cíl podpory rozvoje individuálních schopností žáků byl splněn.

II/1 Konverzace v AJ - třída rozdělena na 2 skupiny-individualizace se týkala žáků se zvýšeným zájmem o procvičování a upevňování učiva AJ (praktická cvičení, reálie, obohacení probraných témat). Cíl podpory rozvoje individuálních schopností žáků se zvýšeným zájmem o AJ byl splněn.

IV/1 Matematika-třída rozdělena na 2 skupiny-individualizace se týkala chlapců (zaměřená na opakování, procvičování, méně nadaní a méně aktivní žáci dostali díky této šabloně více prostoru, zaměřeno na propojení M s praxí. Cíl podpory rozvoje individuálních schopností žáků byl splněn.

I/2-zpracovány dle plánu 3 šablony:1. st. -1 šablona (ČJ, ČaS), 2. st. -2 šablony (ČJ, D; ČJ, VkO)

II/2- zpracovány dle plánu 2 šablony: 1. st. 1 šablona (AJ), 2. st. 1 šablona (AJ)

III/2-zpracovány dle plánu 4 šablony:1. st. 1 šablona (ČJ, ČaS, M) 2. st. -3 šablony - (M, I, VkO), (Př, Z, Ch, (ČJ, VkO, VkZ)

IV/2- zpracováno dle plánu 2 šablony:1. st. 1 šablona (M), 2. st. 1 šablona (M)

V/2 - zpracováno dle plánu 2 šablony:1. st.1 šablona (ČaS), 2. st.1 šablona (F, Př)

Během školních roků 2012/2013 a 2013/2014 vybraní vyučující absolvovali v souladu s naším projektovým záměrem všechna zvolená DVPP:

II/3 -viz VY_23_DVPP_AJ.01, VY_23_DVPP_AJ.02, VY_23_DVPP_AJ.03

II/4 - viz VY_24_DVPP_AJ.01

III/3 -viz VY_33_DVPP_M.01, VY_3

IV/3 - viz VY_43_DVPP_M.01, VY_43_DVPP_M.02

V/3 -viz VY_53_DVPP_F.01, VY_53_DVPP

VI/3 -viz VY_63_DVPP_FG.01, VY_63_DVPP_FG.02

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70983259
Webová adresa: http://www.zsdolany.cz

Publikované produkty

 • Člověk a jeho svět 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost, Člověk a jeho svět
 • Český jazyk a literatura 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Dějepis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Čtenářská gramotnost, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost, výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Člověk a jeho svět 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Český jazyk a literatura 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Chemie 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Informatika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodopis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Výchova k občanství II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova ke zdraví I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví
 • Zeměpis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Matematika III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika VI.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Člověk a jeho svět III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a jeho svět IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Fyzika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Přírodopis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda