Detail projektu

Název projektu: Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.05/04.0017
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 31. prosince 2012
Celková alokovaná částka: 3 999 217,20 Kč
Popis:

Projekt byl realizován prostřednictvím čtyř oborových laboratoří. V průběhu projektu se uskutečnila dvě výběrová řízení na nákup techniky, softwaru a školení, proběhla řada vzdělávacích aktivit, byly vytvořeny metodické materiály a v závěru projektu se uskutečnila třídenní konference s multimediálním vystoupením, představujícím výsledky projektu.

Laboratoř filmové tvorby byla nejrozsáhlejší ze všech Laboratoří. Byla realizována ve spolupráci s partnerem, Katedrou výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové. Byla vytvořena Metodika filmové tvorby a realizováno její ověřování, odborná školení pro žáky (školení videostřihu v prostředí Avid MediaComposer, ověřování MFT s režisérem a kameramanem Janem Šípkem, školení počítačové animace s Janem Slavíčkem, školení Film a hudba s režisérem ČT Stanislavem Vaňkem, kamerové školení s filmařem Břetislavem Petrem, videoartové školení s lektorkou Pavlou Scerankovou a Dušanem Zahoranským, setkání na téma akční umění a film s V. Havlíkem a další). Z prezentačních aktivit byla uskutečněna série přednášek na konferenci „Počítač ve škole“ a prezentačně-vzdělávací pořad „Učit se film“, který si kladl za úkol představit žáků škol regionu a jejich učitelům Metodiku FT.

V laboratoři hudební improvizace proběhly tři Improvizační víkendové kurzy Jiřího Stivína v Centru pro improvizaci v umění CAP-ART ve Všenorech u Prahy. Jiří Stivín také naši školu dvakrát navštívil se svými vzdělávacími pořady pro žáky. Hlavní částí projektu však byla série improvizačních dílen pod vedením lektora Martina Brunnera. V průběhu kurzu se ustálilo obsazení jazzové kapely a byl vybrán repertoár jazzových standardů pro uplatnění při společném multimediálním koncertu. Souběžně s dílnami od konce školního roku 2011/2012 také probíhala setkání s žáky flétnové třídy, na nichž byla v praxi ověřována metodiku J. Stivína a M. Brunnera. V srpnu 2014 několik žáků a učitelů navštívilo Letní jazzovou dílnu Karla Velebného ve Frýdlantu v Čechách. V závěrečné části projektu se konal „Víkendový workshop jazzové improvizace“ s lektorem M. Brunnerem, který tematicky navázal na sérii dílen a nesl se v duchu přípravy na závěrečný multimediální koncert „Pověst o pokladu v Polickém klášteře“, kterým také vrcholil.

V Laboratoři zvukové tvorby byla v první fázi nejprve dovybavena učebna chybějícím hardwarem a softwarem. V druhé fázi proběhla série školení pro učitele a žáky k seznámení se základy práce se specializovanými zvukovými programy v učebně (CUBASE – nahrávací software, WaveLab – masteringový software, Sequel – vytváření hudby, SIBELIUS – vytváření notace na PC.) všechna školení provedl odborný lektor s akreditací MŠMT ing. Jaroslav Musil. Třetí fáze obsahovala vlastní výuku nově zřízeného studijního zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. Součástí této fáze byla tvorba učebních osnov, Manuálu zvukové tvorby a archivního CD s pracemi žáků.

V Laboratoři experimentálního tance v první fázi došlo k nákupu audiovizuální techniky. Během celého projektu probíhala školení vybraných žáků tanečního souboru odbornými lektory. Nejprve se žáci seznámili s taneční improvizací pod vedením lektora Jiřího Lössla. Dále probíhalo školení zaměřené na pohyb na jevišti – Lenka Švandová a Edgar Mojdl a na tvorbu choreografie – Mirka Eliášová. Během těchto školení se žáci učili samostatně tvořit a rozvíjet zadané téma. Dále se učili využívat pořízeného audiovizuálního záznamu k rychlejšímu dosažení cíle. Učili se lepšímu a rychlejšímu rozpoznání chyb. V konečné fázi byl vytvořen Manuál taneční tvorby a CD s ukázkou práce dětí při tanečních hodinách.

Laboratoř multimédií byla integrujícím prvkem, soustřeďujícím výsledky činností předchozích čtyř Laboratoří do závěrečných výstupů – Multimediálního manuálu pro výukové materiály – a multimediálního představení Pověst o pokladu v Polickém klášteře pro umělecké výsledky žákovské tvorby.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní umělecká škola police nad Metují, okres Náchod
IČO subjektu: 62728814

Partneři projektu

Název partnera: Univerzita Hradec Králové
IČO subjektu: 62690094

Publikované produkty

watchseriesfree