Detail projektu

Název projektu: EU peníze školám
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2164
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 13. dubna 2011 do 12. října 2013
Celková alokovaná částka: 367 612,00 Kč
Popis:

Projekt měl několik částí. V první fázi učitelé zhotovovali pracovní listy do výuky, tzv. DUMy - digitální učební materiály do jednotlivých předmětů. V druhé fázi byla naše škola vybavena dvěma multimediálními tabulemi, 6 PC + 2 notebooky.

Posléze proběhlo školení všech pedagogických pracovníků na práci v programu ActivInspire. Školení bylo ukončeno samostatnými výstupy učitelů v podobě pracovních listů zpracovaných v tomto programu. Jaký je dopad celého projektu na další práci školy: Velkým přínosem je dovednost učitelů tvořit pracovní listy ve zmíněném programu ActivInspire. Lze tak vyrobit na míru přesný učební materiál vyhovující zaměření konkrétní hodiny - ať už na probírání nového učiva, tak na procvičování či prověřování zvládnutého. Dalším přínosem je bezesporu využití multimediální tabule, a to v hlavních předmětech, zejména v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce. Vzhledem k faktu, že naše škola je malotřídního charakteru, tedy v jedné třídě je zároveň vyučováno několik ročníků, ukazuje se práce na multimediální tabuli velkou výhodou. Děti, kterým se učitel přímo nevěnuje, mohou pracovat z pracovních listů promítaných na tabuli a mají tedy plnohodnotnou výuku. Děti rády využívají tabuli i v hudební výchově, kde se můžeme velmi jednoduše seznámit s různými hudebními žánry. Tabuli také využíváme k promítání výukových filmů, které rozšiřují a zpestřují běžnou výuku.

Informace o příjemci

Název příjemce: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Olomouc - Svatý Kopeček, Ústavní 9
IČO subjektu: 00601811

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Matematika 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace