Detail projektu

Název projektu: Nové formy výuky pro podporu žáka na trhu práce opouštějícího ZŠ praktickou a ZŠ speciální
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.12/02.0011
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. února 2010 do 30. června 2011
Celková alokovaná částka: 5 921 153,67 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách partnerů i žadatele.

V první fázi projektu došlo k proškolení 20 pedagogických pracovníků, ze kterých bylo řediteli partnerských škol vybráno 12 placených osob, které se zdárně podílely na realizaci projektu. V druhé fázi bylo uskutečněno 6 třídenních pobytových setkání dětí společně s pedagogy a zkušenými lektory. Na těchto setkáních byl plněn hlavní cíl projektu, tj. zavádění nových forem výuky podporujících žáky končící základní školu na trhu práce. Na závěrečné konferenci projektu vystoupili zástupci partnerů, kteří pozitivně zhodnotili průběh realizace projektu. V závěrečné etapě projektu byly také vyhotoveny 2 sborníky (příručky)s DVD - pro žáky a pro pedagogy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Speciální školy a Dětský domov, Zábřeh, Sušilova 40
IČO subjektu: 49589725

Partneři projektu

Název partnera: Speciální školy, Prostějov, Komenského 10
IČO subjektu: 47921374
Název partnera: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
IČO subjektu: 49589768
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Hranice, Nová 1820
IČO subjektu: 61985988

Publikované produkty