Detail projektu

Název projektu: Zahrada přátelství a porozumění
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.12/02.0017
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. února 2010 do 30. července 2011
Celková alokovaná částka: 1 414 341,60 Kč
Popis:

Projekt realizoval dílčí aktivity, které vedly k prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání. V projektu byly zavedeny multikulturní vzdělávací aktivity pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk – školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti a žáci byli seznamováni s kulturními specifiky etnických a národnostních menšin, které žijí a pracují v Šumperku a okolí. Jednalo se zejména o Romy, Řeky, Vietnamce a jiné národnosti, které jsou v Šumperku zastoupeny. Součástí projektu byly aktivity vztahující se ke vzdělávání učitelů v oblasti multikulturní výchovy a vzdělávání a tvorba výukových materiálů s multikulturní tematikou.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
IČO subjektu: 49589768

Publikované produkty

 • Hudební show
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Family
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Cesta kolem světa
  Studijní/vzdělávací materiál
  Předškolní vzdělávání, přípravné třídy – nezařazeno
 • Vánoce 4 x jinak
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Jazyk a dorozumívání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Módní show
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Velikonoce 4 x jinak
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Od odlišnosti k rozmanitosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • Den Země
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
 • 6 modulů s komponentou ŽP
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – nezařazeno
 • Mezinárodní kuchyně
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy