Detail projektu

Název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 2. září 2013 do 31. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 161 415 913,37 Kč
Webová stránka: http://www.zs-mpb.cz/stranka-cestou-prirodovednych-a-technickych-oboru-napric-stredoceskym-krajem-51
Popis:

Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem byl zahájen v září roku 2013 a trval do léta 2015. Projekt svou povahou kopíroval potřebu na celorepublikové úrovni, a to potřebu posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. Jeho realizátorem byl Středočeský kraj. Rozpočet projektu přesahoval 160 mil. Kč a bylo do něj zapojených celkem 22 středních škol, které dále navázali kontakty se zaměstnavateli i základními školami.

Cílem projektu byla tedy investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Šlo o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Byly rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka je významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech.

Projekt si kladl za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ a přilákat ke studiu právě žáky základních škol. Svými aktivitami projekt přispěl k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a ovlivňuje žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu spolupracovala s více základními školami a těmto školám umožnila mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Středočeský kraj
IČO subjektu: 70891095
Webová adresa: https://www.kr-stredocesky.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00069221
Název partnera: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181
IČO subjektu: 00069434
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
IČO subjektu: 00069558
Název partnera: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
IČO subjektu: 00177032
Název partnera: ŠKODA AUTO a.s.
IČO subjektu: 00177041
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
IČO subjektu: 00509965
Název partnera: Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II
IČO subjektu: 16980123
Název partnera: Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
IČO subjektu: 48683795
Název partnera: Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
IČO subjektu: 49535013
Název partnera: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
IČO subjektu: 61100226
Název partnera: Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
IČO subjektu: 61664553
Název partnera: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
IČO subjektu: 61664651
Název partnera: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
IČO subjektu: 61894371
Název partnera: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
IČO subjektu: 61894419
Název partnera: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
IČO subjektu: 61894427
Název partnera: Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103
IČO subjektu: 61894737
Název partnera: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
IČO subjektu: 61924008
Název partnera: EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
IČO subjektu: 62994638
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
IČO subjektu: 68383495
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
IČO subjektu: 69793000
Název partnera: Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72081368
Název partnera: Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72081422

Publikované produkty