Detail projektu

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2013 do 31. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 112 998 444,93 Kč
Webová stránka: http://www.sslch.cz/informace-o-projektu-k_146.html
Popis:

Cílem projektu byla investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Olomouckém kraji.

Výše uvedený cíl projektu byl splněn - na zapojených školách byly nově vybudovány, případně inovovány učebny, dílny a laboratoře; do realizace klíčových aktivit byli zapojeni jak odborníci z praxe tak z akademické sféry, čímž došlo ke zvýšení kvality vzdělávání a také zlepšení provázanosti výuky s požadavky trhu práce. Střední školy začaly nově nabízet specificky zaměřené volnočasové aktivity pro své žáky i pro žáky základních škol, což v kombinaci s programy vzájemného učení a sdílení učeben SŠ pro povinnou výuky ZŠ vedlo ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o přírodovědné a technické obory, což se pozitivně projevilo i v počtu přihlášek na SŠ zapojené do projektu.

Díky zavedení nových metod vzdělávání a proškolení v používání nově pořízeného vybavení a také elektronické učebnice měl projekt pozitivní dopad i na pedagogické pracovníky.

Celkovým výstupem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů středních škol na trhu práce a jejich motivace do dalšího odborného studia v rámci terciérního vzdělávání v technických a přírodovědných oborech.

Informace o příjemci

Název příjemce: Olomoucký kraj
IČO subjektu: 60609460
Webová adresa: https://www.kr-olomoucky.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47
IČO subjektu: 00099791
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240
IČO subjektu: 00176401
Název partnera: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
IČO subjektu: 00566896
Název partnera: Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
IČO subjektu: 00577324
Název partnera: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2
IČO subjektu: 00600938
Název partnera: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
IČO subjektu: 00601730
Název partnera: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49
IČO subjektu: 00601748
Název partnera: Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189
IČO subjektu: 00601772
Název partnera: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
IČO subjektu: 00601799
Název partnera: Střední průmyslová škola Hranice
IČO subjektu: 00842893
Název partnera: Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458
IČO subjektu: 00843032
Název partnera: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2
IČO subjektu: 00843105
Název partnera: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
IČO subjektu: 00843113
Název partnera: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3
IČO subjektu: 00844012
Název partnera: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
IČO subjektu: 00845337
Název partnera: Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53
IČO subjektu: 00848778
Název partnera: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
IČO subjektu: 00848794
Název partnera: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
IČO subjektu: 00848875
Název partnera: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
IČO subjektu: 00848956
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30
IČO subjektu: 00851167
Název partnera: Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
IČO subjektu: 00851205
Název partnera: Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
IČO subjektu: 00852384
Název partnera: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
IČO subjektu: 13643606
Název partnera: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
IČO subjektu: 14451085
Název partnera: Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8
IČO subjektu: 14451107
Název partnera: Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
IČO subjektu: 14616831
Název partnera: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
IČO subjektu: 19013833
Název partnera: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.
IČO subjektu: 25375300
Název partnera: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
IČO subjektu: 47922206
Název partnera: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8
IČO subjektu: 49589792
Název partnera: Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.
IČO subjektu: 63482746
Název partnera: Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
IČO subjektu: 66935733
Název partnera: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
IČO subjektu: 70259925

Publikované produkty

 • Evaluační zprávy partnerů (33 zpráv)
  Evaluace, analýza, studie
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, fyzikální vzdělávání, chemické vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, člověk a svět práce, Průřezová témata, technická chemie a chemie silikátů, zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Příručka dobré praxe
  Sborník dobré praxe
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, fyzikální vzdělávání, chemické vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, člověk a svět práce, Průřezová témata, technická chemie a chemie silikátů
 • Elektronické učebnice
  Webový portál projektu, e-learning, webinář
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, fyzikální vzdělávání, chemické vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, biologické a ekologické vzdělávání, člověk a svět práce, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Průřezová témata, strojírenství a strojírenská výroba, technická chemie a chemie silikátů