Detail projektu

Název projektu: Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-Learningu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/01.0044
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. března 2009 do 31. prosince 2011
Celková alokovaná částka: 3 961 009,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo zajistit pedagogickým pracovníkům Olomouckého kraje podmínky pro jejich další vzdělávání v oblasti rozvoje počítačové gramotnosti a odborných kompetencí zaměřeným na využití ICT při výuce.

Projekt se zaměřil na vytvoření následujících 14 akreditovaných plně distančních e-learningových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • Bezdrátové sítě ve vzdělávání
 • Práce s editorem školního vzdělávacího programu
 • MS Excel 2007 pro učitele
 • Freeware pro učitele
 • Hardware moderního počítače
 • Internet druhé generace pro učitele
 • MS Powerpoint 2007 pro učitele
 • Školní informační systémy
 • Tvorba webu pro učitele
 • Tvorba výukových materiálů
 • Zpracování videa pro učitele
 • Výukové programy
 • Windows Vista pro učitele
 • MS Word 2007 pro učitele

S vytvořením vzdělávacích kurzů (multimediálních studijních opor) byly spojeny tyto aktivity:

 • tvorba 14 osnov, 14 pojmových map a 14 metodik pro jednotlivé kurzy,
 • sestavení didaktických testů ke kurzům,
 • pilotní ověření a akreditace vytvořených kurzů,
 • příprava a uspořádání konference.

Realizací projektu se podařilo vhodně integrovat systém počátečního a dalšího vzdělávání tak, jak je v západních zemích zcela obvyklé.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola - Želátovská
IČO subjektu: 49558862

Publikované produkty