Detail projektu

Název projektu: Škola a sport-inovace výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1395
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2011 do 31. července 2013
Celková alokovaná částka: 2 388 211,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologi

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71007997