Detail projektu

Název projektu: Poznej tajemství vědy
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0019
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 7. března 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 24 855 174,80 Kč
Webová stránka: http://www.tajemstvi-vedy.cz
Popis:

Prostřednictvím projektu "Poznej tajemství vědy" došlo k posílení konkurenceschopnosti ČR díky rozvoji lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. Byly realizovány a naplněny klíčové aktivity, které v sobě zahrnovaly realizaci popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd, vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků v této oblasti a implementaci vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd.

Byly vytvořeny výukové moduly založené na badatelsky orientované výuce, v rámci podpory systematické práce se zájemci o vědecko-výzkumnou práci v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem. Aktivity projektu měly evropský rozměr. Popularizačních workshopů se zúčastnili evropští vědečtí pracovníci a byly realizovány stáže u zahraničních vědecko - výzkumných institucí. Byla podpořena flexibilita a kreativita absolventů škol a pedagogických pracovníků prostřednictvím návštěv tematicky zaměřených exkurzí na jednotlivých výzkumných pracovištích, stáží pedagogů na výzkumných institucích, realizací mezinárodních vědeckých workshopů, které byly zaměřené na pedagogy a studenty VŠ.

Jedním z velice důležitých výstupů projektu bylo vytvoření komunikační platformy s posílenými vzájemnými vztahy výzkumníků, pedagogů, žáků a studentů, podporou talentovaných žáků, popularizací jednotlivých vědních oborů a propagací studia na VŠ s důrazem na zvýšení efektivity výuky se začleněním praxe ve vědecko-výzkumných institucích. Ojedinělý přínos je popularizace činnosti vědců výzkumných ústavů z Moravskoslezského kraje. Všechny tyto aktivity byly realizovány v rámci rozvoje Centra regionálních věd a technologií (CRVT) a otevírají širší rámec - spektrum působení jak v aspiraci, tak ve výkonu u všech zúčastněných osob projektu. Toto centrum vzniklo při partnerské vědecko - výzkumné instituci ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vysoká škola podnikání, a.s.
IČO subjektu: 25861271
Webová adresa: http://www.vsp.cz

Partneři projektu

Název partnera: Český hydrometeorologický ústav
IČO subjektu: 00020699
Název partnera: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
IČO subjektu: 00020711
Název partnera: OBEC VYSOKÉ POLE
IČO subjektu: 00284700
Název partnera: Zoologická zahrada Ostrava, p.o
IČO subjektu: 00373249
Název partnera: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00842761
Název partnera: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO subjektu: 26829690
Název partnera: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
IČO subjektu: 26836025
Název partnera: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
IČO subjektu: 28614950
Název partnera: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47813075
Název partnera: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
IČO subjektu: 62348337
Název partnera: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
IČO subjektu: 68145535
Název partnera: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933944
Název partnera: Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70944661
Název partnera: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70947911

Publikované produkty