Detail projektu

Název projektu: WOSA - výchovou a vzděláváním k občanské společnosti
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0041
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 9 892 499,34 Kč
Popis:

Cílem KA1 bylo inovovat výukový portál Místo pro život - 89 interaktivních úloh.

Ve spolupráci manažerů 1 a 2, programátora a grafika byla nejprve vytvořena funkční a grafická podoba portálu: 3 "vesnice" pro 3 věkové kateg. žáků. Poté byl portál plněn inter. úlohami na základě požadavků učitelů. Ve výuce byly úlohy ověřovány a na základě zpětné vazby upravovány. Na tvorbě úloh pro 15 did. témat se podíleli externí spolupracovníci.

Paměť regionu byla zahájena spoluprácí starostů se členy realiz. týmu a exter. spoluprac. na tvorbě text. materiálů místního charakteru využitelných ve výuce. Z přepisů setkání starostů s pamětníky, sebraného místního histor. mat. a archiválií byly vyhotoveny podklady, ze kterých pak vznikaly články a texty využitelné ve výuce-93 textů.

Cílem KA2 bylo dosažení plánované hodnoty podpoření 735 žáků 10 škol (skutečnost 758). Učitelům byla pro zavádění nových metod práce poskytnuta met. podpora členy metod. týmu ve formě did. dílen, konzultací, ukázk.hodin. Učitelé zpracovali 60 multimediálních prezentací z výuky a 62 praktických ukázek - Krok za krokem, které umístili na portál Místo pro život

Cílem KA3 bylo zavádění inovativních forem práce do volnočas. aktivit ŠD,ověřit možnost spolupráce učitelů s vychovatelkami ŠD na didakt. tématech místního charakteru: významná místa a události, stavby, příroda, osobnosti, profese, kdy volnočasové fotovycházky dětí ŠD zaměřené na místní specifika a propojení s povinnou výukou na prvním stupni jsou velmi dobrým obohacením probíraných témat. Do aktivity bylo zapojeno 9 ŠD,které absolvovaly 54 didakt. vycházek, ze kterých vytvořili 68 multimed. prezentací a 13 metod.návodů na didakt. vycházky - Zážitková pedagogika -umístěno na portále Místo pro život.

Cílem KA4 bylo rozšíření participace žáků na komunitním rozvoji obcí. V rámci této aktivity proběhlo 6 setkání k udržitelnému rozvoji. Byla zpracována Studie. Žáci druhého stupně se účastnili ŽáP, z kterých vznikl Dokumentární film o práci ŽáP.

Informace o příjemci

Název příjemce: Sdružení obcí Sedlčanska
IČO subjektu: 61904040
Webová adresa: http://www.sedlcansko.cz

Partneři projektu

Název partnera: O.S. Místo pro život HON
IČO subjektu: 28560183
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Nečín , Nečín č.p. 70, okres Příbram
IČO subjektu: 75033631

Publikované produkty

123movies