Detail projektu

Název projektu: Profesní kvalifikace pro obory stavebních služeb
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.05/05.0004
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání
Oblast podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 1 894 567,88 Kč
Webová stránka: http://www.ssprool.cz
Popis:

Cílem projektu bylo vytvoření 4 programů dalšího vzdělávání v modulárním uspořádání dle kvalifikačních a hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací:

  • Klempíř stavební (36-053-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Klempíř stavební (36-99-H/09)
  • Kominík - Montáž komínů a komínových vložek (36-017-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Kominík (36-56-H/01)
  • Kominík - Měření spalin (36-023-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Kominík (36-56-H/01)
  • Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Kominík (36-56-H/01).

Ke každému vzdělávacímu modulu byl zpracován odborný učební text s ověřovacími vědomostními testy. Programy i odborné učební texty byly zpracovány v elektronickém formátu. Programy dalšího vzdělávání byly pilotně ověřeny na uchazečích o novou kvalifikaci, absolventi následně složili zkoušku před autorizovanou osobou dle zákona 179/2006 Sb. Tvůrci programů a studijních opor byli odborní učitelé školy. Obsah tvorby byl konzultován s profesními odborníky firem.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
IČO subjektu: 13643606
Webová adresa: http://www.ssprool.cz