Detail projektu

Název projektu: Zkvalitnění výuky na základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0230
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 350 989,00 Kč
Popis:

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujícík rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Zhotovení 2 sad vzdělávacích materiálů pro dvě vzdělávací oblasti. V každé sadě je 36 materiálů pilotně ověřených ve výuce.

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Zhotovení 2 sad vzdělávacích materiálů pro výuku cizího jazyka. V každé sadě je 36 materiálů pilotně ověřených ve výuce. Cílem aktivity bylo zvýšit kvalitu výuky cizího jazyka. Při zhotovování pedagogové využili své zkušenosti, praxi a dostupné materiály.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zhotovení 3 sad vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti. V každé sadě je 20 materiálů pilotně ověřených v rámci běžné výuky. Cílem aktivity bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Tyto aktivity zvyšovaly motivaci žáků a vedly ke zlepšení studijních výsledků

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Zhotovení 2 sad vzdělávacích materiálů pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pro obor prvouka a přírodověda. V každé sadě je 36 materiálů pilotně ověřených ve výuce. Cílem aktivity bylo zvýšit kvalitu výuky prvouky a přírodovědy

Všechny cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70996237

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Čtenářská a informační gramotnost 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Čtenářská a informační gramotnost 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • ICT 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • ICT 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • ICT 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Přírodní vědy 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodní vědy 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět