Detail projektu

Název projektu: Let's speak together
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0012
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 29. září 2014 do 28. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 28 134 744,00 Kč
Webová stránka: http://letsspeak.cfme.net/#bd
Popis:

Globálním cílem projektu Let´s sepak together bylo podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků ve školách a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky, zejména metody CLIL. Dalším cílem byla podpora internacionalizace škol a podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí.

Podpoření a zkvalitnění výuky se podařilo díky zapojení rodilých mluvčích do výuky na 60 základních školách v průběhu školního roku 2014/2015, kdy se tito rodilí mluvčí zapojovali nejen do výuky jazyka napříč prvními a druhými stupni ZŠ, ale asistovali i při výuce v dalších předmětech, chodu družiny či dalších mimoškolních aktivitách. V průběhu projektu se podařilo na 31 školách metodicky podpořit 77 učitelů, kteří sami vytvářeli výukové plány pro výuku metodou CLIL. Důraz byl kladen zejména na mezipředmětové vazby a praktické využití cizího jazyka. To se povedlo zejména při tvorbě cizojazyčných miniprojektů Krajiny za školou, kdy žáci se svými učiteli vyráželi do terénu s dobovými a současnými fotografiemi svého okolí. Změny ve svém okolí poté popisovali v cizím jazyce a publikovali fotografie na webových stránkách projektu, v sekci Krajina za školou. Konzultanti mezinárodní spolupráce komunikovali se zástupci škol a snažili se jim zprostředkovat spolupráci se školami zahraničními, pomáhali s tvorbou a náplní mezinárodních projektů, seznámili zástupce v možnostech získávání zdrojů pro financování těchto mezinárodních projektů. Neméně důležitou součástí projektu bylo taktéž prohlubování jazykových kompetencí učitelů základních škol, o které byl ze strany učitelů velký zájem. Využívali možnosti vzdělávání jak s jazykovými lektory, tak s rodilými mluvčími. Byl vytvořen e-learningový systém pro domácí přípravu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.
IČO subjektu: 25631659
Webová adresa: http://cfme.net/

Partneři projektu

Název partnera: Erudis, o.p.s.
IČO subjektu: 26435667
Název partnera: Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
IČO subjektu: 27266150
Název partnera: POLYGLOT jazyková škola s.r.o.
IČO subjektu: 63488108
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
IČO subjektu: 70880298
Název partnera: Základní škola, Seč, okres Chrudim
IČO subjektu: 70992606

Publikované produkty

 • Sada materiálů CLIL
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, Čtenářská gramotnost, Matematika a její aplikace, Informatika a informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura, Klíčové kompetence
 • E-learningové lekce - anglický a německý jazyk
  Webový portál projektu, e-learning, webinář
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků, cizí jazyky
 • Webové stránky Let´s speak together
  Webový portál projektu, e-learning, webinář
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, Čtenářská gramotnost, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura, Klíčové kompetence
 • Sada žákovských projektů vytvořených v cizím jazyce
  Webový portál projektu, e-learning, webinář
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, dějepis, výchova k občanství, přírodopis, zeměpis, Člověk a společnost, Člověk a příroda
123movies