Detail projektu

Název projektu: Učíme se s radostí
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2583
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 1. června 2011 do 30. listopadu 2013
Celková alokovaná částka: 497 471,00 Kč
Popis:

Projektový záměr byl v námi stanovených bodech naplněn. Poskytnuté finanční prostředky z projektu EU peníze školám jsme v našem projektu "Učíme se s radostí" použili na vybavení školy digitálními technologiemi (10ks PC, 2 notebooky, 1x interaktivní tabule, dataprojektor, výukové programy, fotoaparát) a na proškolení pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií. V rámci této klíčové aktivity III/2 byly pedagogickými pracovníky vytvořeny 3 sady digitálních učebních materiálů ( v oblastech ČJ, AJ, Mat, PRV), které budou učitelé i žáci využívat i po skončení projektu.

Další finanční prostředky jsme použili na nákup knih (encyklopedie, dětské tituly ke společné četbě) a didaktických pomůcek směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti. Dále v rámci této klíčové aktivity I/2 byly vytvořeny 2 sady digitálních učebních materiálů, které budou i nadále využívány.

Cíl projektu byl naplněn i v oblasti II/3 - vyučující AJ absolvovala akreditovaný metodický kurz.

Díky získaným finančním prostředkům jsme mohli naši malou vesnickou školu zmodernizovat - všichni žáci i pedagogové mohou v současné chvíli pracovat s nejnovějšími digitálními technologiemi, mohou využívat širokou nabídku nových učebních pomůcek a literatury.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou
IČO subjektu: 70985111

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, anglický, Český jazyk a literatura
 • Čtenářská gramotnost (prvouka)
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • Čtenářská gramotnost (literatura)
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět