Detail projektu

Název projektu: Moderní škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3185
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 419 645,00 Kč
Popis:

Průběh a realizace klíčových aktivit:

K realizaci cíle jsme zvolili tyto šablony:

Šablona I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a individualizaci výuky v této oblasti. Počet realizací:2x

Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Počet realizací:3x

Šablona III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Počet realizací:1x

Všechny požadované výstupy byly splněny, projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola praktická Halenkov
IČO subjektu: 70238944
Webová adresa: http://www.zsphalenkov.cz/

Publikované produkty

 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a jeho svět
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda
 • Čtení
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Počty
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodopis 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Výchova ke zdraví
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví