Detail projektu

Název projektu: OP VK 1.4 75029201
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0694
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 6. září 2010 do 5. března 2013
Celková alokovaná částka: 566 512,00 Kč
Popis:

Závěrečné shrnutí:

Dne 5.9.2010 naše škola obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace, celkem jsme obdrželi 566 512Kč.

Dne 5.3.2013 jsme projekt ukončili, finanční prostředky jsme vyčerpali k datu 28.2.2013

Podařilo se splnit a doložit veškeré výstupy - přínos realizace náplně jednotlivých šablon je následující:

 • II/3: v rámci této aktivity byli pedagogové naší školy proškoleni na seminářích anglického jazyka.

Ze strany pedagogů bylo vzdělávání hodnoceno kladně, ukázalo se, že jeho využití v hodinách AJ je přínosné

a smysluplné.

 • III/2: v rámci aktivity inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jsme vytvořili portfolium 240 kusů DUM,

které je zpřístupněno a sdíleno pedagogy naší školy a také veřejností prostřednictvím portálu www.dumy.cz.

Podařilo se nám výrazně zlepšit vybavení naší školy ICT technikou.

K výraznému posunu došlo v procesu zkvalitnění výuky,kdy se zvýšila dynamika, originalita a názornost.

Interaktivita mezi pedagogem a žákem se stala novým prvkem naší práce, přispěla ke zvýšení motivace žáků dosahovat lepší školní výsledky. Běžnou součástí práce žáka ve vyučování se stala práce na PC.

 • III/3: v rámci této aktivity byli vyučující naší školy proškoleni v oblasti využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu, získané poznatky uplatnily při tvorbě DUM a také při každodenní práci při využívání ICT ve vyučovacím procesu.

Celý náš pedagogický sbor hodnotí přínos celého projektu pro naši školu velmi pozitivně.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75029201

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a jeho svět
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Ekologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět